خطوط ویژه پشتیبانی و راهنمایی خرید : 02156832843

حقوق جزا

  • ۱۲ اردیبهشت، ۱۳۹۷
  • 0
  • 0
    0

نکته1 : در مخدوش کردن سکه، لزوما چیزی از وزن سکه کاسته نمی شود. 1397/2/12

نکته2 : در واقع در مصونيت سياسي علي رغم اينكه جرم در قلمرو حاكميت يك كشور اتفاق افتاده ولي به جرم شخص داراي مصونيت سياسي در كشور متبوع مجرم يا همان كشور فرستنده رسيدگي مي شود. (ذيل ماده 3 ق.م.ا)1397/2/14